Kelan käämitys

Staattorin käämityspalvelu

Moottorikelan käämityspalvelut

Ulompi staattori ja sisästaattori BLDC-moottorin käämitys ja mukauttaminen: kolmivaihemoottorin käämitys, tasavirtamoottorin käämitys, sähkömoottorin käämitys, BLDC-moottorin käämitys jne.