Liimauslakka/taustalakka

Liimauslakka Backlack-tekniikka

Liimauslakka/Backlack - liitostekniikka täydellisiin laminointipinoihin!

Sähkökoneiden staattori- ja roottoriytimet valmistetaan ohuilla laminoinneilla, jotka on pinottu yhteen pyörrevirtahäviöiden minimoimiseksi. Nämä laminaatit voidaan yhdistää useilla tavoilla, ja tehokkain tapa on käyttää Backlackia.

  • Pienemmät tappiot

    Lukitukseen ja hitsaukseen verrattuna liimauksessa ei ole oikosulkuja yksittäisten arkkien välillä. Tuloksena ovat paremmat magneettiset ominaisuudet ja pienemmät häviöt.

  • Vähentää Melua

    Yksittäiset levyt on liimattu tiukasti yhteen, mikä vähentää tärinää ja melua. Hyvä tapa vastata korkeampiin vaatimuksiin.

  • Parantaa lämmönjohtavuutta

    Koko alueen liimaus parantaa lämmönjohtavuutta pinon sisällä, koska liimalakalla/Backlackilla on parempi lämmönjohtavuus kuin ilmalla, joka meillä on lukituksesta tai hitsauksesta.