cuộn dây cuộn

Dịch vụ cuộn dây Stator

Dịch vụ cuộn dây động cơ

Động cơ BLDC bên ngoài và Stator bên trong Cuộn dây và tùy chỉnh: cuộn dây động cơ ba pha, cuộn dây động cơ dc, cuộn dây động cơ điện, cuộn dây động cơ BLDC, v.v.