Lakier wiążący/luz

Lakier wiążący Technologia Backlack

Lakier wiążący/Backlack – technologia łączenia dla perfekcyjnych laminacji!

Rdzenie stojana i wirnika maszyn elektrycznych są wytwarzane przy użyciu cienkich warstw ułożonych razem w celu zminimalizowania strat prądów wirowych. Istnieje kilka sposobów łączenia tych laminatów, a najskuteczniejszym sposobem jest użycie Backlack.

  • Mniejsze straty

    W porównaniu z blokowaniem i spawaniem, spajanie nie ma skrótów między pojedynczymi arkuszami. Rezultatem są lepsze właściwości magnetyczne i mniejsze straty.

  • Zmniejsza hałas

    Pojedyncze arkusze są ciasno sklejone, co zmniejsza wibracje i hałas. Dobre podejście do wyższych wymagań.

  • Poprawia przewodność cieplną

    Klejenie na całej powierzchni poprawia przewodność cieplną w stosie, ponieważ lakier łączący/Backlack ma lepszą przewodność cieplną niż powietrze, które mamy z zamka lub spawania.